We are currently searching a Production Planner / Tuotannonsuunnittelija and a Purchaser / Ostaja to our factory in Vilppula, Finland.

Please note: English below the Finnish text!


Kojair Tech Oy hakee

Tuotannonsuunnittelijaa

Toimit osana Vilppulan tehtaan organisaatiota. Päävastuualueenasi on tuotannon hienokuormitus, kapasiteetin suunnittelu  ja tuotantosuunnitelman toteutumisen varmistaminen. Lisäksi osallistut materiaaliostoihin. Toimit esimiesroolissa tuotannon työntekijöille ja tuet heitä päivittäisessä ongelmanratkaisussa. Raportoit tehtävässäsi tehdaspäällikölle ja toimit läheisessä yhteistyössä myynnin, suunnittelun ja oston kanssa. Osallistut erilaisiin tuotannon kehittämisprojekteihin yhdessä muun organisaation kanssa.

Edellytämme hakijalta sopivaa teknistä koulututa (esim. insinööri) sekä kokemusta valmistavasta teollisuudesta. Olet sosiaalinen, koet ihmisten johtamisen luontevana ja suoriudut kommunikoinnista myös englanniksi. Osaaminen ja kokemus puhdasilmateknologiasta, ohutlevyvalmistuksesta ja/tai Lean-menetelmistä on sinulle eduksi. Tehtävä vaatii päivittäistä läsnäoloa Vilppulan tehtaalla.

Haemme myös

Ostajaa

Toimit osana Vilppulan tehtaan organisaatiota. Päävastuualueenasi ovat erilaiset materiaaliostot, kysyntäennusteet, kustannusten seuranta ja toimittajayhteistyön kehittäminen. Raportoit tehtävässäsi tehdaspäällikölle ja toimit läheisessä yhteistyössä myynnin, tuotannon ja suunnittelun kanssa. Osallistut erilaisiin tuotannon kehittämisprojekteihin yhdessä muun organisaation kanssa.

Edellytämme hakijalta sopivaa teknistä tai kaupallista koulutusta sekä kokemusta valmistavasta teollisuudesta. Olet sosiaalinen, pärjäät neuvottelutilanteissa hyvin ja suoriudut kommunikoinnista myös englanniksi. Osaaminen ja kokemus hankintatoimesta, ohutlevyvalmistuksesta, Lean-menetelmistä on sinulle eduksi. Tehtävä vaatii päivittäistä läsnäoloa Vilppulan tehtaalla.

Lisätietoa tehtävistä ja hakemukset:

Tero Kankkunen
Tehdaspäällikkö
040 543 5073
tero.kankkunen@kojair.com


Kojair Tech Oy is looking for

Production Planner

In this position you are part of the factory organization. Your main responsibilities are production scheduling, capacity planning and implementation of production plan. You also attend to purchasing activities. You work as a supervisor for production personnel and support organization in daily problem solving. You report to Factory Manager and work closely with sales, engineering and purchasing functions. You will also be part of production development with other production staff.

We require relevant technical education (e.g. engineer) and experience of production environment. You are social,  feel comfortable to act as a leader and you can communicate also in English. Knowledge and experience in clean air technology, sheet metal manufacturing and Lean-development methods are beneficial to you.

This position requires daily presence in Vilppula factory.

We are also looking for

Purchaser

In this position you are part of the factory organization. Your main responsibilities are purchasing different materials, demand prognoses, costs control and developing of the supplier co-operation. You report to Factory Manager and work closely with sales, production and engineering functions. You will also be part of production development with other production staff.

We require relevant technical or commercial education and experience of production environment. You are social, have good negotiation skills and you can communicate also in English. Knowledge and experience of purchasing activities, sheet metal manufacturing and Lean-development methods are beneficial to you.

This position requires daily presence in Vilppula factory.

More information and applications

Tero Kankkunen
Factory Manager
+358405435073
tero.kankkunen@kojair.com