KI (kaliumjodidi) diskus testi

KI diskus -testi on suunniteltu siten, että alla listattujen laitteiden käyttäjä- ja ympäristönsuojelutekijät ja tarvittaessa laitteen suojaus sekä ristikontaminaatiotekijät voidaan mitata:

  • Luokan I ja II Kojair mikrobiologiset suojakaapit
  • Erikoiskaapit, kuten syöpätutkimus- ja radiofarmasiakaapit
  • Laboratoriovetokaapit

KI diskus -testin tulokset selviävät muutamassa minuutissa.

Mikä on KI -diskus testi:

Kaliumjodidipisaroista luotua hienoa sumua käytetään Kojair suojakaapin suojauskertoimen määrittämisessä. Testistä riippuen kaapin sisä- tai ulkopuolella olevat suodatinkalvolla varustetut kerääjät keräävät mahdollisia kaliumjodidipartikkeleita ilmasta.

Näytteenottoajan jälkeen suodatinkalvot sijoitetaan palladiumkloridi-liuokseen, jolloin kaliumjodidi ”kehittyy” muodostaen kalvolle näkyviä ruskeita pisteitä.

Kun tiedetään testisumussa käytetyn kaliumjodidin määrä ja suodatinkalvolle muodostuneiden harmaiden/ruskeiden pisteiden määrä, voidaan laskea kaapin suojauskerroin. 

Kaikkien työskentelyaukollisten mikrobiologisten suojakaappien suojauskerroin määritellään KI diskus -testin avulla.

KI diskus -testaus on määritelty mikrobiologisia suojakaappeja koskevassa EN-12469:2000 normissa.

EN 12469:2000 normin mukaan suojakerroinarvo (Apf) tulee olla pienempi kuin 100 000 jokaista keräintä kohden tai kunkin keräimen suodatinkalvolle saa kehittyä enintään 62 harmaata/ruskeaa pistettä.

Kojair voi järjestää KI diskus -testauksen luonasi. Ole hyvä ja ota yhteyttä huoltoon saadaksesi lisätietoa,