Tietosuoja

Voimaantulopäivä: 5.6.2019

Kojair Tech Oy (”me”, ”me” tai ”meidän”) toimii https://www.kojair.com-sivustolla (jäljempänä ”palvelu”).

Tällä sivulla kerrotaan käytännöistämme, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja paljastamista, kun käytät palvelua ja siihen liittyviä valintoja.

Käytämme tietojasi palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen. Palvelun avulla hyväksyt tietojen keräämisen ja käytön tämän käytännön mukaisesti. Ellei tässä tietosuojakäytännössä muuta määrätä, tässä tietosuojakäytännössä käytetyillä termeillä on samat merkitykset kuin käyttöehdoissamme, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.kojair.com

Määrittelyt

 • Palvelu Palvelu on Kojair Tech Oy: n ylläpitämä https://www.kojair.com-sivusto
 • Henkilötiedot Henkilötiedot ovat tietoja elävästä yksilöstä, joka voidaan tunnistaa näistä tiedoista (tai niistä tai muista tiedoista, jotka ovat meidän hallussa tai jotka tulevat todennäköisesti omistamaan).
 • Käyttötiedot Käyttötiedot ovat tietoja, jotka kerätään automaattisesti joko Palvelun tai Palveluinfrastruktuurin käytöstä (esimerkiksi sivukäynnin kesto).
 • Evästeet Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi (tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen).
 • Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka (yksin tai yhdessä tai muiden henkilöiden kanssa) määrittää, mihin tarkoituksiin ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään tai käsitellään. Tietosuojakäytäntö, olemme henkilötietojesi rekisterinpitäjä.
 • Tietojenkäsittelijät (tai palvelun tarjoajat) Tietojenkäsittelijät (tai palveluntarjoajat) tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käsittelee tietoja Data Controller -yhtiön puolesta. Voimme käyttää eri palveluntarjoajien palveluita käsittelemään tietojasi tehokkaammin.y.
 • Tietoalue (tai käyttäjä) Tietoalueen (tai käyttäjän) tietosuoja on elävä henkilö, joka käyttää palveluamme ja on henkilötietojen aihe.

Tietojen kerääminen ja käyttö

Keräämme useita erilaisia ​​tietoja eri tarkoituksiin palvelumme tarjoamiseksi ja parantamiseksi.

Kerättyjen tietojen tyypit

Henkilökohtaiset tiedot

Palvelumme käytettäessä voimme pyytää sinua toimittamaan meille tiettyjä henkilökohtaisia ​​tietoja, joita voidaan käyttää yhteydenottoon tai tunnistamiseen (”Henkilötiedot”). Henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevat tiedot voivat sisältää, mutta eivät rajoitu näihin:

 • Sähköpostiosoite
 • Etunimi ja sukunimi
 • Evästeet ja käyttötiedot

Käyttötiedot

Voimme myös kerätä tietoa siitä, miten palvelua käytetään ja käytetään (”Käyttötiedot”). Tämä käyttötiedot voivat sisältää tietoja, kuten tietokoneen Internet-protokollan osoitteen (esim. IP-osoite), selaimen tyypin, selaimen version, käyttämämme Palvelun sivut, vierailun ajan ja päivämäärän, näillä sivuilla vietetyn ajan, laitteiden tunnistetiedot ja muut diagnostiset tiedot.

Seuranta ja evästetiedot

Käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita seurataksemme palvelujamme toimintaa ja säilytämme tiettyjä tietoja.

Evästeet ovat tiedostoja, joilla on pieni määrä tietoja, jotka voivat sisältää nimettömän yksilöllisen tunnisteen. Evästeet lähetetään selaimeesi verkkosivustosta ja tallennetaan laitteellesi. Lisäksi käytetään muita seurantatekniikoita, kuten tunnisteita ja komentosarjoja tietojen keräämiseen ja seurantaan sekä palvelun parantamiseen ja analysointiin.

Voit ohjeistaa selaimesi kieltäytymään kaikista evästeistä tai ilmoittaa, milloin eväste lähetetään. Jos et kuitenkaan hyväksy evästeitä, et ehkä voi käyttää joitakin Palvelun osia.

Esimerkkejä käyttämistämme evästeistä:

 • Istuntokohtainen evästet. Käytämme istuntokohtaisia evästeitä palvelumme käyttämiseen.
 • Toiminalliset evästeet.  Käytämme toiminnallisia evästeitä, jotta muistaisimme valintasi ja asetuksesi.
 • Turvallisuus evästeet. Käytämme turvallisuus evästeitä turvallisuus tarkoituksiin.

Tietojen käyttö

Kojair Tech Oy käyttää kerättyjä tietoja useisiin eri tarkoituksiin:

 • Tarjotaksemme ja ylläpitääksemme palveluamme
 • Ilmoittaaksemme palveluumme tulevista muutoksista
 • Jotta voit osallistua palvelumme vuorovaikutteisiin ominaisuuksiin, kun päätät tehdä niin
 • Tarjotaksemme asiakastukemme
 • Kerätäksemme arvokasta tietoa, jotta voimme parantaa palveluamme
 • Seurataksemme palvelumme käyttöä
 • Havaitaksemme, estääksemme ja korjataksemme teknisiä ongelmia

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti

Jos olet Euroopan talousalueelta (ETA), Kojair Tech Oy: n oikeudellinen perusta tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen henkilötietojen keräämiselle ja käyttämiselle riippuu keräämistämme henkilötiedoista ja erityisestä kontekstista, jossa niitä keräämme.

Kojair Tech Oy voi käsitellä henkilötietojasi, koska:

 • Solmiaksemme sopimuksen kanssasi
 • Olet antanut luvan tehdä niin
 • Kun käsittely on meidän oikeutettujen etujen mukaista, eikä käsittely kumoa oikeuksiasi
 • Noudattaaksemme lakia

Tietojen säilyttäminen

Kojair Tech Oy säilyttää henkilötietosi vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi siltä osin kuin se on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi jos vaaditaan säilyttämään tietosi sovellettavien lakien noudattamiseksi), ratkaisemaan riidat ja panemaan täytäntöön oikeudelliset sopimuksemme ja käytännöt.

Kojair Tech Oy säilyttää myös käyttötiedot sisäistä analyysia varten. Käyttötietoja säilytetään yleensä lyhyemmäksi ajaksi, paitsi kun näitä tietoja käytetään turvallisuuden vahvistamiseen tai palvelumme toimivuuden parantamiseen, tai olemme oikeudellisesti velvollisia pitämään nämä tiedot pidempään.

Tietojen siirto

Tietosi, henkilötiedot mukaan lukien, voidaan siirtää tietokoneisiin, jotka sijaitsevat oman valtion, maakunnan, maan tai muun valtionhallinnon ulkopuolella, ja säilyttää niitä maissa joissa tietosuojalainsäädäntö voi olla erilainen kuin lainkäyttöalueella.

Jos olet Suomen ulkopuolelta ja haluatte antaa meille tietoja, ota huomioon, että siirrämme tiedot, henkilötiedot mukaan lukien, Suomeen ja ne käsitellään Suomessa.

Kun suostut tähän tietosuojakäytäntöön suostut ym. tietojen siirtoon.

Kojair Tech Oy ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, eikä henkilötietojasi siirretä organisaatiolle tai maalle, ellei ole olemassa riittävää valvontaa.

Tietojen julkistaminen

Lailliset vaatimukset

Kojair Tech Oy voi paljastaa henkilötietosi vilpittömässä mielessä, jos tällainen toiminta on tarpeen:

 • Oikeudellisen velvoitteen noudattaminen
 • Suojataksemme ja puolustaaksemme Kojair Tech Oy: n oikeuksia tai omaisuutta
 • Estääksemme tai tutkiaksemme mahdollisia väärinkäytöksiä palvelumme yhteydessä
 • Suojataksemme palvelumme käyttäjien henkilökohtaista turvallisuutta
 • Suojataksemme oikeudellista vastuuta vastaan

Tietoturva

Tietojesi turvallisuus on meille tärkeää, mutta muista, että Internetin välityksellä tai elektronisen tallennustavan menetelmällä ei ole 100% turvallista. Vaikka pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttäviä keinoja henkilötietojesi suojaamiseksi, emme voi taata sen absoluuttista turvallisuutta.

Tietosuojaoikeudet yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR)

Jos olet Euroopan talousalueen (ETA) asukas, sinulla on tietyt tietosuojaoikeudet. Kojair Tech Oy pyrkii toteuttamaan kohtuulliset toimenpiteet, jotta voit korjata, muuttaa, poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käyttöä.

Jos haluat saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja pidämme sinusta tai haluat poistaa ne järjestelmistämme, ota meihin yhteyttä.

Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

 • Oikeus käyttää, päivittää tai poistaa tietoja, joita meillä on. Aina kun se on mahdollista, voit käyttää, päivittää tai pyytää henkilötietojasi suoraan tilin asetusten osassa. Jos et pysty suorittamaan näitä toimia itse, ota meihin yhteyttä saadaksesi apua.
 • Oikeus oikaisuun. Sinulla on oikeus korjata tiedot, jos nämä tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.
 • Oikeus vastustaa. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojemme käsittelyä..
 • Rajoitusoikeus. Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada kopio tiedoista, joita meillä on, strukturoidussa, koneellisesti luettavassa ja yleisesti käytetyssä muodossa.
 • Oikeus peruuttaa suostumus. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa tapauksissa, joissa Kojair Tech Oy on vedonnut suostumukseensi käsitellä henkilökohtaisia ​​tietojasi.

Huomaa, että voimme pyytää sinua tarkistamaan henkilöllisyytesi ennen vastausta tällaisiin pyyntöihin.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojemme keräämisestä ja käytöstä. Lisätietoja saat Euroopan talousalueen (ETA) paikalliselta tietosuojaviranomaiselta.

Palvelun tarjoajat

Palvelumme helpottamiseksi, käyttääksemme palveluamme, päivittääksemme palveluamme tai palvelumme käyttöön liittyvän tiedon analysoinnissa voimme käyttää kolmansia osapuolia ja yksityishenkilöitä.

Näillä kolmansilla osapuolilla on pääsy henkilötietoihisi vain näiden tehtävien suorittamiseksi puolestamme ja velvollisuutemme olla luovuttamatta tai käyttämättä sitä muuhun tarkoitukseen.

Analytiikka

Saatamme käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia Palvelumme käytön seurantaan ja analysointiin.

 • Google Analytics Google Analytics on Googlen tarjoama web-analytiikkapalvelu, joka seuraa ja raportoi verkkosivujen liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen ja monitoiroidakseen palvelumme käyttöä. Nämä tiedot jaetaan muiden Google-palvelujen kanssa. Google voi käyttää kerättyjä tietoja kontekstuaalisesti ja muokatakseen omien mainosverkostojensa mainoksia. Voit jättää käyttämättä Google Analytics -palvelussa käytettävää palvelua asentamalla Google Analyticsin opt-out-selaimen lisäosan. Lisäosalla estetään Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta tietoja Google Analyticsin kanssa vierailutoiminnasta. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä löydät Googlen tietosuoja- ja käyttöehdot -sivustolta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Linkit muihin sivustoihin

Palvelumme voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin, joita emme käytä. Jos napsautat kolmannen osapuolen linkkiä, sinut ohjataan kolmannen osapuolen sivustoon. Suosittelemme tarkistamaan jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytännön.

Meillä ei ole minkäänlaista määräysvaltaa liittyen minkään kolmannen osapuolen sivustojen tai palvelujen sisältöön, tietosuojakäytäntöön tai muiden sivustojen muihin käytäntöihin.

Lasten yksityisyys

Palvelumme ei koske alle 18-vuotiaita (”Lapset”).

Emme tietoisesti kerää henkilökohtaisia ​​tietoja alle 18-vuotiailta. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja olet tietoinen siitä, että lapsesi on antanut meille henkilötietoja, ota meihin yhteyttä. Jos tiedämme, että olemme keränneet lapsilta henkilötietoja ilman vanhempien suostumusta, ryhdymme poistamaan nämä tiedot palvelimistamme.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tietosuojakäytäntöämme ajoittain. Ilmoitamme muutoksista lähettämällä uuden tietosuojakäytännön tälle sivulle.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja / tai näkyvällä ilmoituksella palvelussamme ennen muutoksen voimaantuloa ja päivitämme tämän tietosuojakäytännön yläreunassa olevan ”voimaantulopäivän”.

Sinun kannattaa tarkistaa tämä tietosuojakäytäntö määräajoin muutosten varalta. Tämän tietosuojakäytännön muutokset ovat voimassa, kun ne on julkaistu tällä sivulla.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, ota meihin yhteyttä:

 • Sähköpostiosoite: info@kojair.com