Kojair on kumppanisi IQ/OQ -validoinnille

Kojair tarjoaa IQ/OQ-validoinnin kaikille laitteilleen. Laatutestien kysyntä on kasvanut viime vuosina. Tästä syystä Kojair on panostanut paljon IQ/OQ -testeihin ja dokumentaatioihin. Korkealaatuinen IQ/OQ -validointi on hyvin hyödyllinen loppukäyttäjälle.
Usein IQ/OQ -validointi perustuu asiakkaan käyttäjävaatimusmäärittelyyn (URS). Kojair voi kuitenkin tarjota sinulle käyttäjävaatimusmäärittelyn perustuen tuotteidemme teknisiin tietoihin.

Mikä on IQ OQ PQ ?

Asennuskvalifiointi (IQ)

Asennuskvalifiointi (IQ) varmistaa, että tuote tai tuotteet sekä sen tai niiden osajärjestelmät ja muut apujärjestelmät on toimitettu, asennettu ja konfiguroitu käyttäjävaatimusmäärittelyn mukaisesti.

Toiminnallinen kvalifiointi (OQ)

Kun jokainen IQ-vaiheen protokolla on täytetty, tehdään toiminnallinen kvalifiointi (OQ), jotta voidaan olla varmoja, että tuotteen toiminnot vastaavat käyttäjävaatimusmäärittelyä valmistajan määrittelemillä käyttöalueilla. OQ-vaiheen aikana kaikki testisuunnitelman kohteet testataan erikseen ja niiden toimivuus dokumentoidaan. Tämä on laitteen ja laitoksen teknisen hyväksynnän edellytys, joten se voidaan suorittaa vasta IQ:n onnistumisen jälkeen.

Suorituskyvyn kvalifiointi (PQ)

PQ on validoinnin viimeinen vaihe ja tässä vaiheessa varmistetaan ja dokumentoidaan, että laite toimii toistettavasti tietyllä työalueella. Sen sijaan, että kukin instrumentti testataan erikseen, ne kaikki testataan yhdessä osana osa- tai kokonaisprosessia. Ennen kelpuutuksen alkamista luodaan yksityiskohtainen testaussuunnitelma prosessikuvauksen perusteella. Tämän kvalifioinnin tekee asiakas itse.

Kojair voi järjestää IQ/OQ -validoinnin paikan päällä. Ota yhteyttä alueesi myyntipäällikköön saadaksesi lisätietoja, klikkaa tästä

KI (Kaliumjodidi) diskus-testi

KI diskus -testi on suunniteltu siten, että alla listattujen laitteiden käyttäjä- ja ympäristönsuojelutekijät ja tarvittaessa laitteen suojaus sekä ristikontaminaatiotekijät voidaan mitata:

  • Luokan I ja II Kojair mikrobiologiset suojakaapit
  • Erikoiskaapit, kuten syöpätutkimus- ja radiofarmasiakaapit
  • Laboratoriovetokaapit

KI diskus -testin tulokset selviävät muutamassa minuutissa.

Mikä on KI -diskus testi:

Kaliumjodidipisaroista luotua hienoa sumua käytetään Kojair suojakaapin suojauskertoimen määrittämisessä. Testistä riippuen kaapin sisä- tai ulkopuolella olevat suodatinkalvolla varustetut kerääjät keräävät mahdollisia kaliumjodidipartikkeleita ilmasta. Näytteenottoajan jälkeen suodatinkalvot sijoitetaan palladiumkloridi-liuokseen, jolloin kaliumjodidi ”kehittyy” muodostaen kalvolle näkyviä ruskeita pisteitä. Kun tiedetään testisumussa käytetyn kaliumjodidin määrä ja suodatinkalvolle muodostuneiden harmaiden/ruskeiden pisteiden määrä, voidaan laskea kaapin suojauskerroin. Kaikkien työskentelyaukollisten mikrobiologisten suojakaappien suojauskerroin määritellään KI diskus -testin avulla.

KI diskus -testaus on määritelty mikrobiologisia suojakaappeja koskevassa EN-12469:2000 normissa.

EN 12469:2000 normin mukaan suojakerroinarvo (Apf) tulee olla pienempi kuin 100 000 jokaista keräintä kohden tai kunkin keräimen suodatinkalvolle saa kehittyä enintään 62 harmaata/ruskeaa pistettä. Kojair voi järjestää KI diskus -testauksen luonasi. Ole hyvä ja ota yhteyttä huoltoon saadaksesi lisätietoa,